Despre contributorii blogului Alert

Blogul Alert este deschis contribuțiilor din partea tuturor persoanelor interesate de subiectul riscului seismic, cu experiență și expertiza în problemele legate de impactul și efectele riscului seismic și al locuirii sub risc în București.

Lista contributorilor este deschisă și vă așteptăm să vă alăturați acestui demers de conștientizare a populației!

*Nota: Opiniile exprimate pe blog sau în comentariile din paginile site-ului aparțin în totalitate autorilor și nu reprezintă poziția oficială a Seismic-alert.ro. Rolul nostru este să oferim un cadru de exprimare a acestor opinii și să impulsionam dezbaterea și luarea de măsuri privind riscul seismic în București.

Edit 1

Ioana Nenciu – coordonator al Proiectului Alert, este urbanist licențiat în Proiectare și Planificare urbană în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, cu specializare postuniversitară în Amenajarea teritoriului și Dezvoltare regională. În prezent urmează un program internațional de Studii avansate în Urbanism și Dezvoltare imobiliară. Are experiență în proiecte de dezvoltare urbană la nivel local, planificare strategică, studii de fundamentare pentru elaborarea documentațiilor de urbanism și politici de mobilitate urbană, precum și experiență internațională printr-un program universitar intensiv de planificare și proiectare pentru dezvoltarea sustenabilă a periferiilor urbane în Europa.

Edit 1Marina Neagu – membru al echipei Alert, este economist, cu experiență de 8 ani în proiecte de dezvoltare economică locală și planificare strategică. A lucrat cu instituții precum Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, UNDP și Banca Mondială, precum și în colaborări cu entități private în proiecte de asistență tehnică pentru autorități publice locale. În ultimii ani, Marina a asistat 5 consilii județene și 8 primării în procese de analiză a dezvoltării urbane și planificare strategică. Marina și-a finalizat studiile postuniversitare la London School of Economics în planificare urbană și dezvoltare economică locală.

Edit 1Mihai Șercăianu – membru al echipei Alert, este inginer cu specializare în domeniul ingineriei urbane și dezvoltării regionale. Are peste 7 ani de experiență în domeniul ingineriei urbane și a sistemelor informatice geografice (GIS), fiind implicat în diferite proiecte de dezvoltare și cercetare la nivel național și internațional. A lucrat până în prezent cu 7 primării și 4 consilii județene în analiza problemelor și nevoilor de investiții în infrastructură și conceperea portofoliilor de proiecte necesare. Este absolvent de studii de licență și doctorale al Universității Tehnice de Construcții București, unde activează în prezent ca șef lucrări (lector) în cadrul Colectivului de Inginerie Urbană și Dezvoltare Regională.

Edit 1Bogdan Suditu – membru al echipei Alert, este conferenţiar universitar la Universitatea din Bucureşti (titular cursuri: Geografie socială; Introducere în analiza şi planificarea urbană; Politici de locuire și gestiunea zonelor rezidențiale; Geografia Bucureștiului), diplomat al Ecole Nationale d’Administration – ENA, Strasbourg (2010), doctor în geografie al Universităţii din Bucureşti şi Université d’Angers, Franţa (2006), a coordonat structurile de specialitate privind politicile de locuire şi planificare urbană din cadrul MDRAP (2007-2013). Domenii de expertiză şi interes ştiinţific-profesional: guvernanţa teritorială, locuirea şi politicile de locuire, urbanismul şi amenajarea teritoriului, relațiile urban-rurale şi expansiunea urbană, mobilitățile rezidențiale  şi migrațiile, disparitățile socio-demografice teritoriale, așezările informale, toponimia oficială.

Irina Carețu. A absolvit Facultatea de Planificare regională și urbană (Stadt-und Regionalplanung) din cadrul Universității Tehnice din Berlin (Technische Universität Berlin) si a continuat studiile cu un master în Design Urban la aceeași universitate. Tema tezei sale de masterat este riscul seismic în București și este un sustinator al proiectului si blogului Alert prin articolele sale.