Despre proiectul Alert

ALERT este un proiect dedicat conștientizării riscului seismic în București. In cadrul proiectului Alert, platformă online www.seismic-alert.ro culege informații de la cetățeni și voluntari cu privire la clădirile aflate în risc seismic din București, în special numărul și nevoile persoanelor care locuiesc în acestea. În 2016 și efortul nostru s-a canalizat spre două direcții principale: (1) dezvoltarea platformei online care să poată colecta, stoca și publica date despre riscul seismic și (2) campanie de mobilizare de voluntari și cetățeni pentru popularea cu informații a acestei platforme. În 2017, proiectul continuă colectarea de date de la cetățenii din București, care locuiesc sau lucrează în clădiri cu risc seismic. În toamna lui 2017, în urma cercetărilor de teren și a studiilor realizate pe parcursul anului, vom publica un document de politică publică pe care îl vom pune la dispoziția tuturor autorităților implicate, dar și a cetățenilor. De asemenea pentru proprietarii din clădirile cu risc seismic lucrăm la realizarea unei broșuri de informare cu privire la drepturile, obligațiile și instrumentele legale pe care le au în principal pentru accesarea programului de consolidare a clădirilor.

Prezentul blog face parte din proiectul Alert, fiind un depozitar de resurse, articole și luări de poziție din partea celor care sunt preocupați de această problemă a orașului: cadre didactice și studenți care cercetează această temă, specialiști în domeniu și locatari ai acestor clădiri. Dorim astfel să stimulăm dezbaterea pe tema riscului seismic, pentru a creștere gradul de conștientizare și pentru a stimula luarea de măsuri pentru mitigarea riscului seismic.

Considerăm că această temă trebuie să fie mult mai sus pe agenda publică, nu doar în București ci și în România, și prin urmare este nevoie de o astfel de interfață care să ofere informații atât publicului larg cât și celor direct afectați, precum și să constituie un for de dezbateri.

Dacă ai și tu o poveste pe care vrei să o împărtășești cu noi, te invităm să ne dai un e-mail la: alert@cridl.org

Etapa a II-a proiectului ALERT continuă cu sprijinul:

Imprimir

Save