Bogdan Suditu

Bogdan Suditu este membru al echipei Alert, conferențiar la Facultatea de Geografie a Universității din București și partener în cadrul MKBT: Make Better. Este diplomat al Ecole Nationale d’Administration − ENA, Strasbourg (Franța), doctor în geografie al Universităţii din Bucureşti şi Université d’Angers, Franţa (2006), precum și absolvent al Programului de Formare al Înalților Funcționari Publici organizat de către Institutul Național de Administrație (INA).

Bogdan Suditu a coordonat structurile de specialitate privind politicile de locuire şi planificare urbană din cadrul MDRAP (2007-2013). Domenii de expertiză şi interes ştiinţific-profesional: guvernanţa teritorială, locuirea şi politicile de locuire, urbanismul şi amenajarea teritoriului, relațiile urban-rurale şi expansiunea urbană, mobilitățile rezidențiale  şi migrațiile, disparitățile socio-demografice teritoriale, așezările informale, toponimia oficială.

În cadrul Universității din Bucureşti este titular al cursurilor: Geografie socială; Introducere în analiza şi planificarea urbană; Politici de locuire și gestiunea zonelor rezidențiale; Geografia Bucureștiului.

Este autor a numeroase articole de specialitate, dar și al cărților „Bucureștiul în locuințe și locuitori de la începuturi până mai ieri: 1459-1989” (2016), „Mobilități și strategii rezidențiale urbane și periurbane. Studiu de caz – București” (2011).